Op zaterdag 29 april tijdens het tweede Zele Zoemt-concert overhandigde de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia Zele in totaal 10.088 euro, de opbrengst van haar truffelverkoop, aan het stamceltransplantatiecentrum van het UZ Gent en Fonds Kadee.

Na het overlijden van klarinettiste Elien Collewaert in december, leefde bij de muzikanten van de Harmonie sterk het gevoel dat de strijd van Elien niet voor niets mocht geweest zijn. Staf Weyts maakte truffels en er werd een truffelverkoop opgestart. De opbrengst daarvan, 10.088 euro, komt ten goede aan twee goede doelen, het stamceltransplantatiecentrum van het UZ Gent en Fonds Kadee.

Het stamceltransplantatiecentrum maakt deel uit van de dienst Hematologie, die instaat voor de diagnostiek en behandeling van bloedziekten. De patiënt en diens welbevinden staan centraal. Om iedere patiënt een unieke benadering te kunnen bieden, zet het team van de dienst Hematologie dan ook sterk in op professionalisme, techniciteit, gedrevenheid, empathie, teamgevoel, communicatie en samenwerking.

Fonds Kadee is werkzaam in het kinderziekenhuis Prinses Elisabeth (UZ Gent), waar ze een glimlach willen toveren op het gezicht van alle opgenomen kinderen, van de consultatie tot de hospitalisatie-afdelingen, van de dagkliniek tot de operatiezalen. Dit doen ze door het organiseren van activiteiten en door ondersteuning op logistiek vlak (bijv. aankoop speelgoed). Door voor een aangenaam ziekenhuisverblijf te zorgen, hopen ze de pijn van de kinderen een beetje te verlichten.

Op de foto: Initiatiefnemers Nele Poppe, Kim Collewaert en Thijs Vercauteren, samen met Delphine Lacante en Dr. Ine Moors van het stamceltransplantatiecentrum en Linda Reunis van Kadee.

Foto: Sven Van den Berghe