Loading...

De jongste muzikanten – blazers en slagwerkers – zijn welkom in het Instaporkest en dat kan al zeer vroeg, vanaf het tweede jaar dat zij hun instrument studeren aan de academie. Op jonge leeftijd ervaren ze het plezier van het samen musiceren onder leiding van een professioneel dirigent. Podiumervaring doen ze onder andere op tijdens het jaarlijkse Spaghetticoncert of Ceciliaconcert.

Net als bij het grotere zusje, de jeugdharmonie, worden er voor de instappers vrijetijdsactiviteiten op poten gezet. Dat kan een kerstfeestje zijn, of een filmavond. Het weekend en het zomerkamp zijn telkens weer twee hoogtepunten in het werkjaar van deze jonge bende.

Het was de eerste keer dat ik op kamp ging en het was supertof. We repeteerden elke dag drie keer. Ik heb enorm veel bijgeleerd, die week. Tussendoor gingen we zwemmen in zee.

Rune Van Avermaet, Hoorn

Dirigent Eline Van den Broeck

Eline Van den Broeck (°1993) studeerde hoorn aan het Koninklijk Conservatorium van Gent bij Rik Vercruysse en Jeroen Billiet. Eline behaalde tevens een bachelor Lager Onderwijs. Zij speelt piano en volgde opleidingen koordirectie en directie instrumentale muziek, respectievelijk bij Johan Duijck en Dimitri Bracke. Eline deed orkestervaring op, ook met haar nevensinstrument de historische natuurhoorn, in opera- en musicalproducties. Zij is mede-oprichter en lid van het blaasensemble Ferdinand. Momenteel doceert zij  groepsmusiceren en hoornensemble aan de Kunstacademie Ter Beuken te Lokeren.

Repetities

De repetities van het instaporkest gaan door op zondagmorgen van 11 tot 12.15 uur in de parochiezaal of de kerk van Zele-Durmen, Durmen 178.

Graag meespelen ?

Neem contact via jeugdbestuur@stececilia-zele.be
of via dit contactformulier

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring.
Ik Accepteer