Ledenblad

De Phoenix, het ledenblad van de Koninklijke Harmonie Ste-Cecilia Zele verschijnt twee keer per werkjaar, ongeveer rond april en oktober. Muzikanten, bestuursleden, sponsors en ereleden krijgen het magazine thuis in hun brievenbus bezorgd.

Ideeën en artikels voor de Phoenix kunnen verstuurd worden naar phoenix@stececilia-zele.be, of u kan rechtstreeks contact nemen met de leden van de communicatiewerkgroep.

De Phoenix is een realisatie van de Communicatiewerkgroep binnen de harmonie. Die bestaat uit Joris Poppe, Nele Poppe, Ruben Muller, Kim Collewaert, Hilde Van der Jeugt en Giovanni Van Avermaet.