Zele Zoemt kan niet plaatsvinden eind april 2020. Alle berichten duiden er op dat de huidige Corona-maatregelen gehandhaafd en/of zullen verlengd worden en zonder repeteren kunnen we als orkest jammer genoeg niet optreden.
Omdat de harmonie van deze voorziene Zele Zoemt, een jubileumeditie, toch wel écht een speciale editie wilde maken lijkt het ons aangewezen om deze editie in goede omstandigheden te kunnen brengen en verplaatsen we deze, met het voorziene programma ‘A night at the Orly’, naar 23 en 24 april 2021.